Sep 16, 2020

ผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- จัดทำแผนงาน และควบคุมติดตามการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้เป็นไปตามเวลาและสเป็คที่กำหนด เพื่อทันตามแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า - วางแผน และมอบหมายกระจายงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส - ควบคุมตรวจสอบการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ตลอดจนการประสานงานจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เพื่อให้มีความถูกต้องตามนโยบายที่กำหนด - ดูแลการเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่างๆในการซื้อสินค้า เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร - ควบคุมดูแลการติดตามการจัดส่งสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในแผนงาน - ควบคุมดูแลการประสานงานรับและตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีความถูกต้องตามสเป็คและจำนวน - ควบคุมดูแลการจัดหาผู้ขายรายใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดซื้อสินค้า - ดูแลการรักษาสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย ตลอดจนการประเมินผู้ขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาผู้ขายให้ได้ตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการประสานงานส่งเคลม และซ่อมแซมสินค้าในต่างประเทศ เพื่อดูแลการรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน - ควบคุมดูแลการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคา และผู้ขายแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเปรียบเทียบสเป็ค - ร่วมวางแผนงาน และควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรมีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความราบรื่น - สรุปวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของแผนก รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร - ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา รวมถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ - นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย - ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านการจัดซื้อวิศวกรรม ตลอดจนข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
Qualifications
  1. เพศชาย,-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความอดทนสูง มีใจรักงานบริการ
  4. ขยัน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครด้วยตนเอง - โทรติดต่อสอบถามโดยตรงที่เบอร์โทรด้านล่าง กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานมาให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ** ใช้รูปถ่ายสี ขนาด 2"**
Contacts
ฝ่ายบุคคล (คุณขวัญ)
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
555 ซอยลาดพร้าว 64
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
Tel. : 02-932-7788 ต่อ 107, 131, 099-502-1414
Email : riverengineering14_259@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: riverhr
Location
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok
Directions
- ซ.ลาดพร้าว 64 ซอยอยู่ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์ลาดพร้าว (แยกไฟแดง) ให้ตรงเข้ามาในซ.ลาดพร้าว 64 จนสุดทาง จะเป็นทางโค้ง (ตรงทางโค้งมีป้ายชื่อบริษัทฯ สีเขียว) ให้เลี้ยวขวามา สังเกตซ้ายมือจะมีตึก 4 ชั้น มีป้ายชื่อบริษัทอยู่ด้านหน้าออฟฟิศ (ระยะทางประมาณ 1 กม. จากปากซอยลาดพร้าว 64) ครับ - หากผู้สมัครเดินทางมารถเมลล์ให้บอกว่ามาลงศึกษาภัณฑ์ (ลาดพร้าว) - สายรถเมล์ที่ ผ่าน ซ.ลาดพร้าว 64 = สาย 8,ปอ.137,ธรรมดา 137,ปอ.514,ธรรมดา 514 , ปอ.73ก , สาย 545 ,สาย 44 , สาย 92 ,สาย 145
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.