Sep 25, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดูแลวางแผนการผลิตในแต่ละหน่วยย่อยของการผลิต ติดตาม แก้ปัญหา และควบคุมการปฏิบัติงานให้เสร็จตามกำหนด - วางมาตรการเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบ - จัดหาและพัฒนาบุคคลที่จะปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต - ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อของแผนกที่สังกัดฝ่ายผลิต - ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพยายามปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น - ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหัวหน้าแผนก - ประสานงานและให้ข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
  2. ประสบการด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านเครื่องกลหรืออิเล็คทรอนิกส์5ปีขึ้นไป
  4. มีความเป็นผู้นำและควบคุมบังคับบัญชาคนจำนวนมากได้ดี
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความสามารถในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
29/5 ม.2 ซอยบางเตย 4 ถนนบางกอกน้อย - นครชัยศรี
Bang Toei Sam Phran Nakhon Pathom 73210
Tel. : 02-889-5495
Email : npe_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-482-1659
Location
Bang Toei Sam Phran Nakhon Pathom
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.