Sep 22, 2021

พนักงานบริการลูกค้าและจุดชำระเงิน (สาขาราชพฤกษ์)

pin location
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
• ติดต่อ SUPPLIER /ศูนย์ DC /WCC และการโอนสินค้าต่างสาขา ฯลฯ เพื่อให้สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาตามกำหนดเวลา • แก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้บริการของสาขา • ประสานงานกับแผนกจัดส่ง เพื่อนัดหมายเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ • ติดตามให้ลูกค้ามารับสินค้าจองภายในกำหนดเวลานัดหมาย • ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในแง่ของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท • สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท • รับโทรศัพท์ รวมถึงการโอนและต่อสายโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมาย • ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อบริษัท • รับชำระเงินประจำวัน • ตรวจสอบเงินตามรายงานการรับเงิน • นำส่งเงิน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 1. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ทางด้านการขายและบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. สามารถควบคุมอารมณ์และทนต่อแรงภาวะกดดันสูง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • ส่ง Resume ของท่าน มาที่ Email
 • สามารถสมัครที่บริษัทฯ โดยตรง หรือสาขาใกล้บ้าน ดังนี้ 1. สำนักงานใหญ่ สาขารัชดา : 02-657-1112 ต่อ 6222 (คุณลีโอ) 2. สาขาเกษตร-นวมินทร์ : 02-943-9000 ต่อ 2737 3. สาขารังสิต : 02-153-2345 ต่อ 2421 4. สาขาสุวรรณภูมิ : 02-316-0429 ต่อ 2118 5. สาขาปิ่นเกล้า : 02-441-4041 ต่อ 2352 6. สาขาพระราม : 02-896-4471 ต่อ 3912 7. สาขาพัทยา : 038-052-222 ต่อ 3122 8. สาขาหัวหิน : 032-522-555 ต่อ 3563 9. สาขาเชียงใหม่ : 053-105-099 ต่อ 4711 10. สาขาสุราษฎร์ธานี : 077-237-000 ต่อ 4911 11. สาขาอุดรธานี : 042-215-678 ต่อ 7351
 • คุณจตุรนต์ ภูมิแสงนภา
  บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
  เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
  : 02-700-9888 ต่อ 7497
  Bang Rak Noi Mueang Nonthaburi Nonthaburi