รับสมัครด่วน
Sep 17, 2021

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT SUPPORT)

pin locationLocation
pin location

Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
รับ Requirement จาก user เพราะวิเคราะห์ ก่อนทำการขอระบบเพื่อใช้งาน - ทำการทดสอบระบบหลังจากมีการส่งมอบจากผู้พัฒนาระบบ - จัดทำการสอนผู้ใช้งาน เพื่อทำการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการทดสอบ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข - จัดเก็บ จัดเตรียมข้อมูล เข้าสู่ระบบ เพื่อความพร้อมในการใช้งานจริง - จัดทำการสอนผู้ใช้งาน และ support การทำงาน เมื่อใช้งานจริง - จัดทำคู่มือ การใช้งาน ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้เป็นแนวทาง - support แก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้น - วิเคราะห์ ปัญหาและส่งต่อผู้รับผิดชอบในขั้นตอนถัดไป หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ งานด้าน Support ทั่วไป - จัดทำข้อมูลด้านสารสนเทส ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำร้องขอ - จัดหาแนวทางป้องกัน และแก้ไข ปัญหาสารสนเทศ ภายในองค์กร - จัดหาอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้ง Hardware, Software, Network และอื่นๆ - ติดต่อประสานงานผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านสารสนเทศ แก่ผู้ใช้งานในองค์กร จัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูล update อยู่เสมอ รายละเอียดงาน • ควบคุมดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททั้งระบบ • ควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ Network ภายใน และระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ • ควบคุมลิขสิทธิ์ของSoftware ที่ใช้ภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย • แนะนำและให้ความรู้กับ User รวมถึงพัฒนา บุคลากรภายในบริษัทฯ • ศึกษาและวางแผนการนำระบบ IT เข้ามาพัฒนาองค์กร • ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด • ควบคุมการใช้งาน Internet และ E-mail ภายใน,ภายนอก ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ • ควบคุมระบบ Windows Sever, Backup System ,Microsoft SQL Server , Files Sever • ควบคุมดูแลซอฟต์แวร์ระบบของบริษัท รวมถึงประสานงานแก้ไขปัญหาระบบ ERP, MRP, Payroll (มีประสบการณ์ซอฟต์แวร์ Winspeed , HRMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • วิเคราะห์ปัญหาระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ควบคุมดูแลและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท • ควบคุมดูแลระบบ CCTV ภายในองค์กร • ควบคุมดูและอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงสนับสนุนงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานสนับสนุนข้อมูลงานจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศให้กับส่วนงานที่เกี
Qualifications
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
  2. ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีความกระตือรือร้น
  4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความเป็นผู้นำ, มีความคิดสร้างสรรค์, และทักษะในการแก้ปัญหา
  6. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีทักษะการสื่อสารดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณบัวสวรรค์ เลื่อมใส
บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
99/9 หมู่ที่ 8 ถ.คงทอง
Wang Nam Khiao Kamphaeng Saen Nakhon Pathom 73140
Tel. : 034-204-890-3 ต่อ 102
Email : mvfood_33@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-204-895
LINE ID: 034204890
Location
Wang Nam Khiao Kamphaeng Saen Nakhon Pathom
Directions
สอบถามทาง ที่ 081-8588087
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.