Nov 27, 2020

Ad Optimization Specialist (เจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบจัดการระบบโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ทำงานประสานกับพนักงานขายออน์ไลน์เพื่อจองพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น พร้อมกับตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้องกับขนาด ตำแหน่งและระยะเวลาการลงโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานให้ฝ่ายขายออนไลน์ส่งงานลูกค้า และการจัดการโฆษณาแบบ Programmatic บนเว็บไซต์ฯ แอปพลิเคชั่น โดยทำการตรวจสอบ พื้นที่โฆษณา (Inventory) ตามตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆ ให้เพียงพอกับปริมาณโฆษณา รวมถึงการจัดการตั้งราคา และรูปแบบการซื้อโฆษณาออนไลน์เพื่อให้สร้างรายได้สูงสุด และจัดทำรายงานอัตราราคาโฆษณาแบบ Programmatic
Qualifications
  1. อายุ 23-25 ปี วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาขาสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการลงโฆษณาออนไลน์
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
  4. มีพื้นฐาน ความรู้ด้านสถิติ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในการเพิ่มโอกาสการหารายได้ทางออนไลน์
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย
  6. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ Google Ad Manager
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail recruit@pptvthailand.com
Contacts
คุณพร้อมพันธ์ คนล่ำ , คุณโสภาวรรณ สอาด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_73@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
Chomphon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.