JobThai
Apr 12, 2024

หัวหน้า HRD Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
- จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี - วางแผนกำหนดช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรม/วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม - คัดเลือกและจัดหาหลักสูตรและวิทยากรที่หมาะสมกับความต้องการและนโบบายของบริษัทฯ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการฝีกอบรมให้กับพนักงานตามแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ - ประเมินผลการจัดการอบรมทั้งทางด้านความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดการฝึกอบรมและด้านทักษะและความรู้เพิ่มเติมในการนำไปฏิบัติงาน - ยื่นรายงานการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ ค่าใช้จ่ายและรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ ภายใน 60 วัน เพื่อขอรับรองหลักสูตรและติดตามผล - จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ - งานสนับสนุนอื่น ๆ **ใส่เกรดเฉลี่ยในประวัติมาด้วย**
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD/Training 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
  6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  7. หากเคยผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- กด Apply หน้า Jobthai - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย *เกรดเฉลี่ย *เงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 12. เอกสารผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสารตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
ส่วนสรรหา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
Bang Mot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-109-9111 ต่อ 11159 - 11163
Email : bangpakokhos14_174@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Mot Chom Thong Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer