รับสมัครด่วน
Oct 25, 2021

แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เปิดรับสมัคร Section Manager O2O-Operation

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
การจัดการสินค้าคงคลัง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสำหรับ O2O Hub Store และขอสั่งซื้อตามความจำเป็น • ประสานงานในการนับรอบกับแผนกอื่นๆ ในการควบคุมสินค้าคงคลัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง • ช่วยเหลือ หน่วยงานอื่น ในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมและความถูกต้องของสต๊อก สินค้า การดำเนินงานคำสั่งซื้อและการส่งรายวัน • ดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและจัดส่งรายวัน มอบหมายงานประจำวันให้กับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า • ดูแลติดตามการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคืน ตรวจสอบเวลาออกเดินทาง และคุณภาพของคนขับรถและจัดทำรายงานข้อมูลสรุป • ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และคุณภาพที่ ตกลงกับลูกค้า และมั่นใจว่าการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างปลอดภัย จัดการและบริหารความสัมพันธ์ กับผู้ขับรถ ผู้รับจ้างและ / หรือผู้ให้บริการส่งสินค้า • จัดทำรายงาน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปี ตามที่ร้องขอ แก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลลูกค้าตามต้องการ • ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาวัสดุสิ้นเปลือง แรงงาน สถานที่ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน • รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยของอาหาร ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย รักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน O2O ไว้ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบ อื่นๆ • เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตใน O2O • หน้าที่อื่นๆ และโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจการ การจัดการงานปฏิบัติการ
 2. ประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง 3 ปีขึ้นไป หรือมีภูมิหลังในการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการขนส่ง
 3. มีความสามารถในการดำเนินการตามแผนและผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ
 5. ความสามารถในการจัดการงบประมาณ
 6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ
 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
  Contacts
  คุณปริญญา(มาร์ช), คุณศรัญญา(มะนาว), คุณกนกลักษณ์(ปุ๊ก)
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
  Email : siammakro_612@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-067-9888
  Location
  ประจำแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
  Pak Kret Nonthaburi
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company