รับสมัครด่วน
Dec 5, 2021

แม็คโครสาขาบางบอน เปิดรับสมัคร Section Manager - O2O Delivery

pin location
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• ประสานงานคนขับ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทันเวลา • ดูแลการวางแผนเส้นทางและกำหนดเวลาการขนสินค้าจาก Hub ไปยังลูกค้า โดยใช้บุคลากรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าถูกส่งมอบในสภาพที่ดีที่สุด • จัดตารางเวลาการขนสินค้าและเส้นทางการส่ง ของคนขับ ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงตรวจดูกระบวนการขนและส่งในปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง • จัดให้มีรถขนส่งฉุกเฉินตามคำสั่งซื้อ • กำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางของ บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ บริษัท กฎหมายและข้อบังคับ • รักษาความสัมพันธ์กับ ผู้ขับ ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถรับงานได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน • จัดการประสิทธิภาพการทำงานรายวันในการขนสินค้าและส่งสินค้า ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การตรงต่อเวลา การควบคุมต้นทุนในการขนส่ง และการขอคืนและเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าสูญหายในการขนส่ง และสินค้าเสียหาย • รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ขับและสินค้าระหว่างทางขนส่ง รับรายงานเกี่ยวกับความเสียหายของยานพาหนะหรือการขนส่งสินค้าอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉิน • จัดการรับหรือส่งสินค้า ในกรณีลูกค้าแจ้งขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า • ดูแลความปลอดภัยและความสะอาดของสภาพแวดล้อมการทำงาน และพื้นที่ของความรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมในคลังสินค้าและขั้นตอนทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐาน • ฝึกอบรม กำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดภาระงานให้กับพนักงานและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ดูแลให้มีการจัดการกับปัญหาของพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน
 2. ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการขนส่ง และการจัดการลูกค้า และมีทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง
 3. มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ
 4. ต้องมีความรู้การทำงานที่ดีเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 5. ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน
 6. ความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ
 7. ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ
 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
  คุณปริญญา(มาร์ช), คุณศรัญญา(มะนาว), คุณกนกลักษณ์(ปุ๊ก)
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
  ประจำแม็คโคร สาขาบางบอน
  Bang Bon Bangkok