รับสมัครด่วน
Sep 16, 2020

หัวหน้าหน่วยออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

pin locationLocation
pin location

Mueang Phetchabun, Phetchabun

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. คิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่เพื่อสนองความต้องการลูกค้า 2. เสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายขาย 3. พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. พัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพดีขึ้นทันกับคู่แข่งในตลาด 5. รับผิดชอบการจัดเตรียม คงไว้ และปรับปรุงข้อมูลในแผนการออกแบบและพัฒนา 6. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  3. ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ ,ชีวเคมี ,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
  4. เคยทำโปรเจคหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ rapid test
  5. มีความรู้เรื่อง Regulatory ของผลิตภัณฑ์ IVD
  6. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ Lateral flow product และหลักการตรวจ IVDอื่นๆ
  7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  8. สามารถใช้ MS.Office ,การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และใช้ E-mail ได้ในระดับดี
  9. สามารถทำงานหรือเดินทางระหว่างสาขาได้
  10. สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai - E-mail
Contacts
คุณจุฑารัตน์
กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
Email : bria_76@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-530-4619
Location
Na Pa Mueang Phetchabun Phetchabun
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.