รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

AWS Solution Architect

pin locationLocation
pin location

Prawet, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- สามารถทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อออกแบบให้ใช้งานบนรูปแบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถจัดการและทำความเข้าความปลอดภัยของการทำงานในรูปแบบคลาวด์ขององค์กรขนาดใหญ่ - สามารถออกแบบและมีความเชี่ยวชาญการใช้งานในรูปแบบ highly-available, fault-tolerant, and scalable - สามารถทำการย้ายข้อมูลหรือแอปพลิเคชั่น จาก ดาต้าเซนต์เตอร์ ไปยัง AWS คลาวด์ - สามารถเขียนภาษาเพื่อการนำไปใช้ เช่น (AWS CloudFormation, Java, Python, DevOps Tools, etc.) - สามารถให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวางแผนการใช้งานให้กับผู้บริหารได้ - สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้งาน AWS คลาวด์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์กรของลูกค้า
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 3. บุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ / มีService Mind / มีทัศนคติที่ดีต่องาน
How to apply
 • สมัครผ่านทาง Jobthai
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคล อาคาร D ชั้น3
 • โทรศัพท์ติดต่อคุณศิริวรรณ 02-089-4340 (เบอร์ตรง) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Contacts
  คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์
  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
  Nong Bon Prawet Bangkok 10250
  Tel. : 02-089-4340
  Email : metrosystems_147@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Prawet Prawet Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.