Sep 22, 2020

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(AR)

pin locationLocation
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.วางบิลลูกหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี – บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ – สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน – สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์ – จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน – จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน 2.ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของกรุ๊ป 3.ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 4.ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี 5.ตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา รายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 6.การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารสินเชื่อเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาของลูกหนี้ทุกรายได้แก้ไขเรียบร้อยและทันท่วงทีแล้ว 7.การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างสุภาพและความเป็นมืออาชีพ 8.จัดทำรายการกระทบยอดลูกค้า, ธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 9.การติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นๆอย่างมีประสิทธิผล 10.มีความยึดมั่นต่อนโยบาย สภาพแวดล้อม คุณภาพ สุขภาพ และ ความปลอดภัย 11.จัดทำรายงานบัญชีการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะการสื่อสาร และการจัดการที่ดี
  4. มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
  5. มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
  6. มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริต
  7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ คือ มีความหลงใหลในงานที่ทำ มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความใส่ใจในรายละเอียด และมีความเป็นมืออาชีพ
  9. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. มีความรู้ความสามารทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word, PowerPoint, Outlook และ Business Plus จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now (job Thai) - ส่ง Email หลักฐานในการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 5. สำเนาใบผ่านงาน พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
Contacts
คุณสุจิรา หมวดทอง
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด
809 ซอยพัฒนาการ 30
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
Tel. : 02-300-9300
Email : tgd_auto_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-300-9305
LINE ID: 092-2232388
Location
Suan Luang Suan Luang Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.