รับสมัครด่วน
Oct 20, 2021

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-ธุรการฝ่ายบุคคล (ศิริอรุณ-บางกอกน้อย)

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท/ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
• ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ขอซื้อ ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของหน่วยงาน • เจรจาต่อรองราคาค่าสินค้าและบริการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร • จัดทำประมาณการต้นทุนแต่ละชิ้นงาน เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าของ Supplier แต่ละรายในการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของสินค้าและบริการ • ตรวจสอบและประเมินคู่ค้าก่อนและหลังการสั่งซื้อ รวมถึงการสรรหาคู่ค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สรุปและจัดทำรายงานการประชุม • งานด้านธุรการฝ่ายบุคคล เช่น รวบรวมเอกสารพนักงานใหม่ส่ง HR, แนะนำพนักงานใหม่,สอนการใช้งานระบบ HRIS เช่น แสกนหน้า การลา การขอเวลาทำงาน การขอโอที การสลับวันหยุด,รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำเงินเดือนค่าจ้างพนักงานแต่ละงวดส่ง HR ฯลฯ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  2. เพศชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้พื้นฐานด้านงานบุคคล
  5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไว้วางใจได้
  7. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
  8. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี: E-mail & Internet, Microsoft Office
How to apply
- สมัครผ่าน Email : oravee.p@ncgroup.co.th
Contacts
คุณอรวี
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด
เลขที่ 29 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวง.อรุณอมรินทร์ เขต.บางกอกน้อย กทม.
Tel. : 065-924-6188
Email : ncgroup.hr_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrncgroup
Location
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.