Jun 18, 2021

Juristic Person Setup (ส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการ)

pin location
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary icon
salary icon์N/A
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
• ดำเนินการส่งมอบสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านตามแผนงานที่บริษัทกำหนด • วางแผนและลงสำรวจโครงการ เพื่อจัดทำรายการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ร่วมกับหน่วยงานภายในและส่งมอบรายการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุด • จัดทำข้อมูลเสนอขออนุมัติงบประมาณกับผู้บริหาร กรณีมีการซ่อมสาธารณูปโภค • ดำเนินการและประสานงานคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อดำเนินการถอนสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคและหนังสือรับรองการตรวจสอบสาธารณูปโภค • ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อจัดประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เช่น งบประมาณ,จดหมายเชิญประชุม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง • วางแผนและสนับสนุนประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เพื่อให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล • จัดหาหน่วยงานภายนอก เพื่อเข้ามาจัดประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการนิติบุคคล • เข้าร่วมประชุม ประสานงานกับคณะกรรมการนิติบุคคลในการรับมอบสาธารณูปโภค รวมถึงผลักดันและพิจารณางานร้องขอ ข้อร้องเรียน ให้กับนิติบุคคลฯ • ดูแล บำรุง รักษา สาธารณูปโภคของโครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบให้นิติบุคคลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะส่งมอบสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลฯ • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางป้องกันเสนอหัวหน้างานและผู้บริหาร
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การมอบสาธารณูปโภคหมู่บ้านหรือผู้จัดการหมู่บ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ พรบ.จัดสรรที่ดิน
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point
 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ โน้มแนว เจรจาต่อรอง
 6. คล่องแคล่วในการทำงาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งประวัติการทำงาน (Resume/CV) ได้ที่ Email
 • สมัครงานผ่าน Website บริษัท
 • ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์
 • คุณปิยบุตร แผนกRecruitment
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่ ชั้น19
  : 065-524-7486 / 02-261-2518 ต่อ 777
  LINE ID: beeakira2
  Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
  - เดินทางด้วย BTS ลงสถานีอโศก (ออกทางอาคาร Exchange Tower) - เดินทางด้วย MRT ลงสถานีสุขุมวิท หรือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ *อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 อยู่เยื้องกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดกับอาคารเลครัชดา