รับสมัครด่วน
Nov 30, 2020

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตาม ระเบียบปฎิบัติงาน 2. ควบคุม ดูแลงานจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกจัดซื้อ 3. ให้ความช่วยเหลือทีมงานจัดซื้อ ในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 4. ตรวจสอบความถูกต้อง เปรียบเทียบข้อเสนอ และจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ ตามระเบียบปฎิบัติงาน 5. ให้ความช่วยเหลือทีมงานจัดซื้อ ในการติดตามการสั่งซื้อ การส่งมอบ และประสานงานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติงาน 6. รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันให้แก่ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนจัดทำรายงานจากฐานข้อมูล 7. เก็บรักษาข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการ และจัดหาผู้ขาย ผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ 8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ งานจัดซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 5. มีทักษะการประสานงาน
 6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และงานจัดทำเอกสารได้ดี
 7. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ISO9001
How to apply
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • Contacts
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  Email : unionglassthai_94@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-701-4647
  Location
  Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.