รับสมัครด่วน
May 11, 2021

Demand and Supply Officer

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดทำรายงานการรับ-ส่งสินค้าประจำวัน (Inbound and outbound tracking report) ของทุกแบรนด์ โดยแยกประเภทของผู้ส่งมอบ (supplier) เป็นผู้ส่งมอบภายในประเทศ (Local supplier) และ ผู้ส่งมอบต่างประเทศ (Import supplier) โดยข้อมูลในรายงานดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และแยกส่งตามแบรนด์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวันภายใต้ตารางเวลาที่กำหนด โดยแยกประเภทของสินค้าเป็นสินค้าที่มีการขายตามฤดูกาล (Season), สินค้าเติมเต็ม (replenishment) , สินค้าฝากขาย (consignment), สินค้าหลังการขาย (EOS), สินค้าส่งออก (Export) และสินค้า online 2.มีความเข้าใจในกระบวนการ, ระบบและเวลาการขายสินค้า (Launch Plan) ตามแผนการขายของแต่ละแบรนด์ และเมื่อได้รับข้อมูลการขาย (Launch Chart) จะต้องเก็บเป็นความลับของบริษัท และให้ระบุกำหนดการขายสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานลงในรายงานการตรวจสอบสินค้าเข้าและออกในแต่ละรุ่นสินค้า (Inbound and outbound tracking report by style) และสรุปเป็นหัวข้อหลักว่ามีสินค้ารายการใดที่ส่งไม่ทันตามกำหนดาการขาย (miss launch plan) หรือสินค้าที่เข้าช้ากว่ากำหนดการขาย 3.จัดทำรายงานสรุปการรับสินค้า (warehouse received report) และการส่งสินค้า (Transfer order) ของแต่ละแบรนด์ โดยจะต้องดึงข้อมุลจากระบบเป็นรายวัน 4.การดึงข้อมูลในระบบและสรุปจำนวนใบสั่งซื้อในแต่ละวัน (Purchaser order, Making order, Production order) ที่ถูกเปิดในระบบและที่ได้รับจากฝ่ายขาย (Merchandiser) และสรุปจำนวนใบส่งสินค้าออกในแต่ละวัน (Transfer order) 5.จัดทำสรุปจำนวน Purchase order ที่เปิดช้า (อย่างน้อย 5 วันทำการ) หรือเปิดหลังจากของถึงศูนย์การกระจายสินค้า ส่งออกเป็นรายงานทุก 2 สัปดาห์ 6.จัดทำสรุปรายงานการรับ-ส่งสินค้าประจำวันแบบเป็นแฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) ึ7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 8.สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
Qualifications
  1. เพศชาย หญิง อายุ 22-30 ปี บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
  2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ลอจิสติกส์ หรือใกล้เคียง
  3. มีประสบการณ์งานบริหารคลังสินค้าและบริหารงานจัดส่งไม่ต่ำกว่า 2- 5 ปี โดยผ่านงานด้านคลังสินค้ามาอย่างน้อย 1 ปี
  4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานในคลังสินค้า มีทักษะด้านการคำนวณ และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  5. มีความรู้ในการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบงานด้านลอจิสติกส์
  6. มีความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามงาน
  7. มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานคลังสินค้า(Warehouse management System) การบริหารงานด้านการจัดส่ง
  8. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอได้หรือพอใช้
  9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS Excel, Word, Power Point
How to apply
- รับสมัครทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09:00-15:00 น.) - ส่งจดหมายสมัครงาน (ตามที่อยู่ตามด้านล่าง) แนบหลักฐานสำคัญต่างๆ ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง - สมัครงานผ่าน JobThai เอกสารที่ใช้ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา - ใบรับรองการผ่านงาน (สำหรับผู้มีประสบการณ์ ) - ใบรับรองเงินเดือน (หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้) - รูปถ่าย
Contacts
ฝ่ายบุคคล บริษัท ยัสปาลจำกัด
บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal Co., Ltd.)
1054 ซ.สุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 ,999 หมู่ 9 ศูนย์กระจายสินค้า บางนา กม.19 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : 02-367-2000 ต่อ 3118
Email : jaspalgroup_212@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-398-5439
Location
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ -วันเสาร์ ( 08:00 -17:00 น.) ต้องการผู้ที่มีที่พักในย่านพระโขนง บางนา บางพลี หรือ บางนา-ตราด ประจำ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยัสปาล จำกัด เลขที่ 999/9 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.