รับสมัครด่วน
Apr 20, 2021

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด

pin locationLocation
pin location

Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- กำหนดและวางแผนทางการตลาดที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์ปัจจุบัน - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนงานส่งเสริมการตลาดและงานวิจัยและพัฒนา - กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมายบริษัท - วิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมทางการตลาด และบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท - สนับสนุนการปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาดให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในการทำงานบริหารงาน ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีประสบการในตำแหน่งผุ้จัดการแผนกการตลาด เกี่ยวกับสถายันการเงินด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
 5. มีความเป็นผู้นำสูง ทำงานเป็นทีมได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม
 7. มีบุคลิกภาพดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 8. มีความรู้และประสบการณ์ด้านธูรกิจเช่าซื้อ
 9. วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 10. มีทัศนคติเชิงบวก
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • Contacts
  คุณมณฑา ลิ้มม่วงนิล
  บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  863/3 ถนนเพชรเกษม
  Sanam Chan Mueang Nakhon Pathom Nakhon Pathom 73000
  Tel. : 064-932-3388
  Email : microleasing_33@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Sanam Chan Mueang Nakhon Pathom Nakhon Pathom
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company