Dec 1, 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกค้าปลีก **(ต้องมีประสบการณ์และได้ภาษาจีน)**

pin locationLocation
pin location

Bang Sue, Bangkok

salary iconSalary
salary icon30,000-35,000+ ยังไม่รวมincentive
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ในการทำงาน : 1.วางแผนการตลาด วิเคราห์ะกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ 2.เป็นตัวแทนของบริษัทในการบริหารจัดการหน้าร้านสาขา สินค้าและพนักงานตลอดจนการบริหารจัดการเพิ่มและขยายสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด 4.ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์และรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาทำงาน : 09.00 – 17.30 (วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์) วุฒิการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป (หากจบปริญญาตรีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร และตามพื้นที่สาขาต่างๆของบริษัทฯ (เชียงใหม่ ระยอง นครราชสีมา) เงินเดือน : ตามตกลง (สามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์) เอกสารในการสมัคร : 1. รูปถ่าย1นิ้ว 1 ใบ , บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 3. เอกสารการเช่าที่พักตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีที่ไม่ได้พักอาศัยตรงตามทะเบียนบ้าน) 4. เอกสารใบรับรองการผ่านงานพร้อมตราประทับองค์กรเป็นสำคัญ (ถ้ามี) 5. สำเนาเอกสารผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินอย่างน้อย 1 คน (โดยจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวหรือข้าราชการเท่านั้น) 6. กรณีเพศชาย ต้องมีใบผ่านทหารหรือเอกสารรับรอง
Qualifications
  1. ต้องได้ภาษาจีนเป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  2. มีบุคลิก กระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาตลอดเวลา
  3. สามารถทำงานนอกสถานที่และเดินทางดูงานสาขาต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้
  4. มีประสบการณ์ในวงการโทรศัพท์หรือเกี่ยวข้องด้านการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ Xiaomi อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีภาวะการเป็นผู้นำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ในการใช้ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
How to apply
ยื่นResume เข้ามาก่อน หลังจากนั้นจะนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง เมื่อผ่านการคัดเลือก Resume
Contacts
HR Dimi (เฉพาะสมัครงาน งดรับเรื่องโฆษณาขายสินค้าและอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง)
Dimi Technology (Thailand) Co.,Ltd
27 ถ. รัชดาภิเษก
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800
Tel. : 098-254-9640
Email : dimi_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Wong Sawang Bang Sue Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company