Oct 28, 2020

เจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพ

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
เป็นที่ปรึกษาตอบคำถาม และให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยทีมพยาบาลจะให้บริการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ทางเลือกในการรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมประสานงานด้านต่างๆ อีกทั้งรับปรึกษาเมื่อท่านมีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการบริการและการรักษาที่รวดเร็ว ตรวจสอบและพิจารณาประวัติการรักษาของผู้เอาประกันและวิเคราะห์อาการ เพื่อให้บริการแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้เอาประกันให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามผลประโยชน์กรมธรรม์ และนโยบายบริษัท
Qualifications
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
 3. มีความสามารถพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ อ่าน และวิเคราะห์ผลการตรวจ ประวัติการรักษาของผู้เอาประกันในการพิจารณาสินไหมเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการพูด ในการรับฟังที่ดี จับประเด็น ชี้แจง อธิบาย วินิจฉัย ตัดสินใจ บันทึก และดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ใจเย็น อดทน ควบคุมอารมณ์ และมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจ ได้ดี
 6. มีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เปิดใจที่จะช่วยเหลือและรับฟัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 9. ทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความยืดหยุ่น มีแนวทางในการทำงานร่วมกัน และมีความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน
 10. หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหมจะทำพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • รบกวนระบุสาขาที่จะสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย
 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่
 • Contacts
  คุณศิริรัตน์ สานุ HR
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  Tel. : 061-823-0317
  Email : hrmuangthai_263@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
  Directions
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.