Dec 1, 2020

Internal Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Si Maha Phot, Prachin Buri

salary iconเงินเดือน
salary icon20,000-25,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอ และ ความมีประสิทธิผล ของ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่เข้าตรวจสอบ ภายใต้มาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013, กระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Approach) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance Process) 2. จัดทำตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Time Scheduling) และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด 3. สอบทานการปฏิบัติงานจริง จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และรวบรวมหลักฐานสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ (Draft Audit Report) ให้ความเห็นต่อประเด็นข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกันกับฝ่ายปฏิบัติการ 5. รายงานผลการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป และจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Audit Report) 6. ติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) เพื่อวัดประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับตรวจ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ตกลงร่วมกันในรายงานตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่พบนั้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 20-25 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel, PowerPoint and Outlook)
  4. มีความรู้ความ เข้าใจใน COSO มาตรฐานสากลของงานตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
  5. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน (Communication Skill)
  6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  7. ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
ติดต่อ
คุณมธุกานต์ หนูอ่อน, คุณลูกศร ไชยะคาม
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
โทรศัพท์ : 085-835-2672, 085-835-3383
อีเมล : doubleaco_307@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 037-208-850
สถานที่ปฏิบัติงาน
สวนอุตสาหกรรม 304
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form