Nov 24, 2020

เจ้าหน้าที่ธุรการและบุคคล

pin locationLocation
pin location

Prawet, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
• บันทึก จัดทำข้อมูลในระบบงานบริหารบุคคล และบริหารงานสำนักงาน ทั้งระบบ • ดำเนินการการสรรหา ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน • จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น • รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีของพนักงาน กิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรบบ Intranet ภายในบริษัท เป็นต้น • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนกธุรการและบุคคลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน และจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหารงานบุคคลมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม งานสวัสดิการ และดำเนินการตามทิศทางนโยบายของผู้บริหาร
 5. มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี ทั้งโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
 6. สามารถทำงานในลักษณะ Multi function และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
How to apply
 • สมัครทาง Email
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  คุณพงษธร วรจรัสรังสี , คุณกรกวรรษ อินทร,คุณอารีรัตน์
  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  284 ถนนอ่อนนุช
  Prawet Prawet Bangkok 10250
  Tel. : สำนักงานใหญ่ 02-762-3000 ต่อ 1348 , 1340 และสำนักงานอมตะ 038-930-888 ต่อ 4100
  Email : sumipol_100@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-762-3030
  Location
  อ่อนนุช 84
  Prawet Prawet Bangkok
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.