รับสมัครด่วน
Nov 26, 2021

เจ้าหน้าที่บัญชีปิดงบ โซนลาดพร้าว

pin location
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon3
- ประสานงานกับแผนกบัญชีสำนักงานใหญ่ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโปรแกรม Soft biz - รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน - จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,53) - รับวางบิลและจ่ายเช็ค - ทำใบสำคัญจ่ายบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคาร - ออกใบเสร็จรับเงิน - บริการงานที่เกี่ยวกับการให้บริการในคอนโดมิเนียม - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
  1. ชาย , หญิง
  2. สัญชาติไทย
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Soft biz ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความกระตือรือร้นและมีความอดทนในการทำงาน
  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีประสบการณ์ การทำงานประเภทธุรกิจการบริหการจัดการอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. สามารถปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จดหมาย - อีเมล์ - สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครผ่าน Jobthai ( Click Apply Now)
คุณ นิ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
338/462 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
: 02-538-0349 ต่อ 101 ,085-352-8991
Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok