JobThai
Feb 6, 2023

Operation Manager ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจร้านอาหาร

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary icon50,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์และทำความเข้าใจ เป้าหมายที่ได้รับ และกำหนดงบประมาณ ในการบริหารร้านทุกสาขา (20+) และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ - อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการเขตและผู้จัดการร้านทุกร้านได้เข้าใจเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ควบคุมดูแล และตรววจสอบ ผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ - ตรวจสอบยอดขายของร้านที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์หาผลต่าง และทำความเข้าใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณา หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในร้านที่มีปัญหา - ศึกษาและและทำความเข้าใจที่มาของยอดขาย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของของร้าน - วางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน มีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ชี้แจงควบคุมและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฎิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบดูแลมาตรฐาน OEC รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของสาขา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า - ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (Complain) จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - การจัดการกำไร-ขาดทุน โดยตั้งระบบเครื่องชี้วัดที่สำคัญเป็นกลุ่มๆ ของร้านอาหาร/ร้านค้า ในการป้อนข้อมูลโดยสม่ำเสมอ - สรุปรายงานต่างๆของฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และรับผิดชอบในการขยายสาขา
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมภายในร้านอาหารที่มีตั้งแต่ 10 สาขา ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ด้านการจัดการบริหารและควบคุมการทำงานของร้านอาหารญี่ปุ่นมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเดินทางได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
  6. มีทักษะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี
  7. สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  8. มีทักษะการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  9. ทนแรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทันต่อสถานะการณ์ต่างๆ
How to apply
- ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลของบริษัท - โทรติดต่อสอบถาม (เวลา 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)
Contacts
คุณเจตนา ขาวสอาด
บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel. : 091-791-9501
Email : foodselection.hr_75@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @jobskz
Location
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company