Apr 17, 2021

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager)

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
-หนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท -บริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบงาน โครงสร้างงาน และคู่มือการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ -บริหารและวางแผนอัตรากำลังคน สรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน -บริหารข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ สวัสดิการต่างๆ -บริหารและกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศน์, หลักสูตรการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม -บริหารงานประเมินผลพนักงาน การกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารและควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ -บริหารและกำหนดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจพนักงานบริษัท ให้มีพฤติกรรมที่ดี และทำงานอย่างเต็มความสามารถ -บริหารแรงงานต่างด้าว -จัดทำรายงานต่างๆ ที่สำคัญของฝ่ายบุคคลเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร - ดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 - ดูแลงานด้าความปลอดภัยในการทำงาน
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร,การประสานงาน,ภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเลิศและการทำงานเชิงรุก
 7. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,E-Mail,Internet ได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน(Payroll)Bplus ได้
 9. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency เป็นต้น
 10. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
 11. มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว
 12. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 13. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 14. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปิดอ่าน RESUME ที่ระบุเงินเดือนที่ต้องการเท่านั้น
 16. หากผ่านงานได้ HR Manager โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่ง Resume ทาง Email(ให้ระบุเงินเดือนที่ต้องการด้วย) - สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. - ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ(วงเล็บมุมซอง สมัครงาน)
Contacts
คุณจิตราพรรณ ศรลัมภ์ แผนกสรรหาบุคลากร (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Tel. : 038-265-400-499 ต่อ 336, 365/ มือถือ 089-779-2687
Email : ccp_102@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hr.recruit.ccp
Location
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.