Jan 12, 2021

เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริมการตลาด

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
คำอธิบายลักษณะงานโดยย่อ 1. วางกลยุทธ์ของช่องทางการจัดจำหน่ายและสนับสนุนทีมขายให้สามารถพฒนายอดขายของร้านค้าให้เติบโต เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. วางแผน คิดรูปแบบและดำเนินการให้เกิดกิจกรรมในร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้ตราสินค้า 3. ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน (กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ : ร้านค้า Agent ร้าน Pet shop และ Local Moderm Trade) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. ผลักดันและสนับสนุนทีมขายให้สามารถพัฒนายอดขายของร้านค้าให้เติบโต เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. วางแผน คิดรูปแบบและดำเนินการให้เกิดกิจกรรมในร้านค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้ตราสินค้า 3. วิเคราะห์และนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาและเพิ่มยอดขายในร้านค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 4.วางแผนและทำ Business Plan ร่วมกับลูกค้า Key Account เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า 5. ติดตามผลการจัดการรายการและนำเสนอแนวทางการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง 6.วางแผนร่วมกับทีมขายและเป็น Lead ในการจัดงาน Fair และกิจกรรมอื่นๆที่ทำ เพื่อให้ร้านค้าสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า โดยใช้ข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์วางแผนงาน 7.ตรวจเยี่ยมร้านค้า, PC,MC และรายงานปัญหาที่พบพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ด้านบริหารธุรกิจ การตลา เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Trade Marketing ความรู้ที่จำเป็นในงาน - Microsoft Program - บัญชีและต้นทุน - หลักการ CRM ทักษะที่จำเป็นในงาน 1.Leadership 2.ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจคน 3.Trade Marketing / Marketing 4.การบริหารงบประมาณและความเสี่ยง 5.การวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะเด่น 1.มีทักษะการสื่อสารที่ดี (เน้นทักษะการนำเสนอ) 2.มีทักษะในการเจรจาต่อรองทางด้านธุรกิจ 3.มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และมี Commitment สูง 4.ชอบเรียนรู้และสนใจความเป็นไปของตลาด 5.สามารถปรับตัวได้ไวและเปิดรับความคิดเห็น
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  2. สาขา : ด้านบริหารธุรกิจ การตลา เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. 3 ปีขึ้นไป ด้าน Trade Marketing
  4. Microsoft Program โดยเฉพาะ Excel
How to apply
- ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ ที่นี่ >> https://career10.successfactors.com/career?company=betagropub - เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฐาณิกาญจน์
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Tel. : 02-833-8225
Email : hrbetagro_1171@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Thung Song Hong Lak Si Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company