รับสมัครด่วน
Jun 10, 2021

หัวหน้าหน่วยไลน์พ่นสี

pin locationLocation
pin location

Phan Thong, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ควบคุมการตรวจสอบเครื่องจักรไลน์พ่นสี - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ปรับแต่งเครื่องจักร - ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานเบื้องต้น - ช่วยพนักงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ - ควบคุมดูแลคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด - ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วก่อนส่งมอบให้หน่วยงานถัดไป - ทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานขึ้นรูป - ดูแลพื้นที่รับผิดชอบตามระบบ 5 ส ของบริษัทอย่างเคร่งครัด - วางแผนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ - ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบของบริษัท - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสังกัด - จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ของหน่วยงานในสังกัด - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ม.6
 3. ประสบการณ์การทางานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. การทำงานกับเครื่องจักร การใช้เครื่องมือวัดหน้างาน , การอ่านแบบ, การทำงานเป็นทีม
 5. หากมีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  คุณภนิตา เรือนดีสิริ
  บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
  48/9 หมู่ที่2 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดดชลุรี 20160
  Email : fameline_124@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-365-5890
  LINE ID: airpanita
  Location
  Ban Kao Phan Thong Chon Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.