Nov 26, 2021

Business Process Operations Manager ประจำสีลม

pin location
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
- จัดทำสื่อ PowerPoint Presentation และมีความรู้กว้างด้าน System Architecture - จัดหาและออกแบบ Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ TOR (Terms of Reference) รวมทั้งรับ Requirement จากลูกค้าโดยติดตามความคืบหน้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - จัดทำ Compliance Specification, TOR จัดหาอุปกรณ์เพื่อทำ POC (Proof of Concept), BOM (Bill of Material), จัดทำ Demo ต้นแบบ, จัดทำเอกสารข้อเสนองบประมาณ, เอกสาร Proposal และอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขายและการบริหารโครงการ - บริหารและดูแลทีมงานด้าน Operations เพื่อให้โครงการเดินไปอย่างต่อเนื่องตาม SLA ที่กำหนด, รับผิดชอบในการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทันตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามประสานงานกับ Partner หรือ Vender พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ - สรุปรายละเอียดงานพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของงานให้กับผู้บริหารรับทราบทุกสัปดาห์ - งานอื่นๆนอกเหนือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 38-45 ปี
 2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาไอที, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในงานบริหารโครงการและ Operations ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้าน IT สำหรับโครงการของรัฐบาล
 5. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานไอที และ/หรือ IT Engineer รวมทั้งมีความรู้กว้างเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์
 6. มีทักษะการบริหารและจัดการเวลา สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกัน
 7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะในการวางแผน และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 8. มีทักษะในการนำเสนอ
 9. มีทักษะในการถ่ายทอดและสื่อความ สามารถอธิบายข้อมูลทางเทคนิคให้กับผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย
 10. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น
 11. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 12. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยเดินทางไปพร้อมกับทีม (เป็นครั้งคราว)
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง (อีเมลตามระบุท้ายตำแหน่งงาน)
คุณอภิญญา
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
อาคารกองบุญมา (ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ สีลม)
: สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official Account
LINE ID: @chanwanich
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
Si Lom Bang Rak Bangkok
- เดินทางด้วย BTS ลงสถานีช่องนนทรีย์ ออกประตูที่ 3 นั่งวินมอไซต์มาที่อาคารกองบุญมา (ประมาณ 5 นาที) ตึกอยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ - เดินทางด้วย MRT ลองสถานีสีลม ออกถนนสีลม นั่งรถเมล์ฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์ รถเมล์ทุกสายผ่านหน้าบริษัทหมดยกเว้น สาย162 - นั่งรถเมล์ลงที่ สีลม ซ.11 (ตึกอยู่ระหว่างสีลม ซ.11 และ ซ.13) - จุดสังเกตที่ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ คือ อยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์