รับสมัครด่วน
Jan 22, 2021

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝึกอบรม,และพัฒนาสื่อ (E-Learning)

pin locationLocation
pin location

Bang Chan Industrial Estate Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมพนักงานภายในและลูกค้าของบริษัทฯ รายเดือน/รายปี ร่วมกับผู้ฝึกสอน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานของสาขาต่างๆ เพื่อกำหนดการฝึกอบรมโดยระบบ E-Learning โดยเป็นไปตามแผนที่กำหนด และพัฒนาสื่อการสอนระบบ E-Learning ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมให้ครอบคลุมหลักสูตรที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกำหนด การจัดทำเอกสาร และการขอคืนภาษี ของ นักศึกษา ทวิภาคี -จัดทำ File เพื่อใช้ Present เป็น Power Point และจัดทำคู่มือการเรียนการสอนให้เป็นรูปเล่ม และ มีส่วนร่วมในการ อบรม ลูกค้า ภายใน และ ลูกค้า ภายนอก -ประเมินผลการฝึกอบรม การบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และจัดทำสรุปรายงานการฝึกอบรมประจำเดือนต่อผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร -พัฒนาสื่อการสอนให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกพื้นที่ -คำนวณราคาค่าฝึกอบรมสำหรับลูกค้าภายนอก -จัดอบรม ดูแลลูกค้าที่เข้าอบรม จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มสำหรับอบรม -ตรวจข้อสอบ และปฏิบัติการพิมพ์ เอกสารการอบรมและข้อสอบหรือแบบการลงทะเบียนอบรม,ประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม
Qualifications
 1. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน 3 ปี
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. มีความรู้ระบบ E-Learning
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 6. มีทักษะด้านการทำ Presentation
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now)
 • Contacts
  ทีมงานสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
  59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  Min Buri Min Buri Bangkok 10510
  Tel. : 02-548-1111ต่อ1123,1193, 063-474-4175,091-119-3004
  Email : bevpro_28@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย 87 ห่างจากทางเข้าสวนสยาม 1.5 Km.
  Min Buri Min Buri Bangkok
  Directions
  สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.