Mar 1, 2021

พนักงานควบคุมบอยเลอร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationLocation
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานรับและจัดเก็บเชื้อเพลิง -วางแผนการรับเชื้อเพลิง -ควบคุมการรับเชื้อเพลิง -ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เชื้อเพลิง) -ตรวจสอบข้อมูลการรับเชื้อเพลิง -แก้ไขปัญหาการรับเชื้อเพลิงที่ไม่ตรงตามเอกสาร -รับและจัดเก็บเชื้อเพลิง -ตรวจนับเชื้อเพลิงประจำเดือน งานควบคุมBoiler -ตรวจสอบอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำให้อยู่ในสภาพทำงานที่ปลอดภัยตลอดการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จ่ายเข้าBoiler ให้ได้ตามมาตรฐาน -ตรวจสอบการจัดเก็บเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และมีความปลอดภัย -ควบคุมและตรวจสอบการบำบัดระบบน้ำบาดาลเพื่อนำไปใช้ใน Boiler และส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน -เดินBoiler ตามขั้นตอนมาตรฐาน -ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ อย่างเคร่งครัด -จดบันทึกทำรายงานการควบคุมหม้อไอน้ำและการใช้เชื้อเพลิงตามเอกสารที่กำหนด -แจ้งผู้บังคับบัญชากรณี Boiler ทำงานผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย งานเปลี่ยนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลือง -ตรวจสอบสภาพของตะกรับเตา สกรูป้อนเชื้อเพลิง ความถี่ตามข้อกำหนด -เปลี่ยนตะกรับเตา สกรูป้อนเชื้อเพลิงตามข้อกำหนด -เปลี่ยนประเก็น ทุกครั้งที่มีการเดรนน้ำออกจากตัวBoiler - การตรวจสอบและทำความสะอาด เครื่องจักร -ตรวจสอบBoiler และเครื่องจักรประกอบ ตามรายการ -ทำความสะอาด ภายในเตาเผา ใต้เตาเผา หลังเลิกใช้งานหรือตามที่กำหนดไว้ -ทำความสะอาด มัลติไซโคลน ตามความถี่ที่กำหนดไว้ -ทำความสะอาดท่อไฟ ตามความถี่ที่กำหนดไว้ -ระบายน้ำออกจากตัวBoiler และตรวจเช็คสภาพของท่อไฟและทำความสะอาด ตามความถี่ที่กำหนดไว้ -ทำความสะอาด มัลติไซโคลน ความถี่ตามที่กำหนดไว้ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี (ยินดีรับ นศ.จบใหม่ และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  2. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถเข้ากะได้ (2กะ)
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  5. สามารถทำงานกับความร้อนได้
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการคุม Boiler หรืองานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณนิพนธ์ ธงภูเขียว
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : 02-473-7800 ต่อ 7852
Email : gfpt_228@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
Location
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company