รับสมัครด่วน
Apr 21, 2021

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำสาขามหาชัย)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 2. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจเช็คเครื่องจักร และบำรุงรักษาตามแผน Preventive Maintenance ให้อยู่ในสภาพใช้งานเป็นปกติอยู่เสมอ 4. ซ่อมแซมเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า ตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าแผนก หรือผู้เกี่ยวข้อง 5. ติดตั้งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการซ่อมบำรุง 6. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบันทึก, รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง 7. ปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ระบบระบบบริหารคุณภาพ, ข้อกำหนดลูกค้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ 8. รักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือเขตรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 9. ส่งเสริมกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ อาทิเช่น ISO 9001, GMP, HACCP เป็นต้น 10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  5. สามารถเข้ากะได้
How to apply
1. สมัครด้วยตนเองบริษัท 2. ส่งใบสมัครผ่าน Jobthai 3. สมัครผ่าน Email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเยาวลักษณ์ บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
66/9 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
Tel. : 086-179-5305
Email : viewice_65@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-811-4585
Location
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company