Jan 11, 2021

วิศวกรอาวุโสพัฒนาระบบข้อมูล

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ขอบเขตงานโดยสรุป ( Job Summary) 1. บริหารโครงการ Automation & IoT ที่ได้รับมอบหมาย 2. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่สามารถนำมาใช้กับงานต่างๆของเครือเบทาโกรอย่างต่อเนื่อง 3. ประสานงานกับคณะทำงาน Automation & IoT Committee ที่เป็นกลุ่มงานสำคัญของการผลักดันการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติมาตอบสนองการทำงานในด้านต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ (Duties&Responsibilities) 1. ออกแบบ Ecosystem และกำหนดวิธีการถ่ายโอนข้อมูลทั้ง Data Migration และ Data Pipeline จากแหล่งเก็บข้อมูลหนึ่งไปยังแหล่งเก็บข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง 2. ศึกษา และ รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของการจัดเก็บ Data ชนิดของ Data ร่วมถึง Protocol ที่ใช้ในการสื่อสารการในโรงงานหรือองค์กรเดิมเพื่อสามารถนำมาพัฒนา Ecosystem ได้อย่างเหมาะสม 3. ร่วมพัฒนาและประสานงานกลุ่มธุรกิจภายในเครือในการรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) และจัดทำแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ (Data Lake, Data Warehouse, Data Mart)ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในกระบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจในเครือ 4. ควบคุมการติดตั้ง Server, Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง Digital Platform ที่สมบูรณ์ให้กับโครงสร้างเครือ และ องค์กรย่อยต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. สามารถร่วมทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนา Betagro Digital Transformation ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของข้อมูลต่อองค์กร 6. สามารถนำเสนอแนวทางปรับปรุงที่สอดคล้องกับนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมาย ให้กับผู้บริหารด้วยความเชี่ยวชาญ และข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในด้าน Digital Transformation ของเครือ Betagro การศึกษา (Education) วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชา : เครื่องกล,อุตสาหการ,ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด แมคคาทรอนิกส์ ประสบการณ์การทำงาน (Experiences) ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี คุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Specification) เพศ : ชาย - หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป ความรู้ (Knowledge) - Programming SQL, Python, Shell Script, R , Database
Qualifications
  1. ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
  2. การศึกษา (Education) วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชา : เครื่องกล,อุตสาหการ,ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด แมคคาทรอนิกส์
  3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  4. สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  5. สามารถทำงานสัปดาห์ละ 6 วันได้
How to apply
- ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ ที่นี่ >> https://career10.successfactors.com/career?company=betagropub - เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฐาณิกาญจน์
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Email : hrbetagro_1173@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Thung Song Hong Lak Si Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.