รับสมัครด่วน
Nov 28, 2021

เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ Boiler 锅炉工

pin location
pin location

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 Chon Buri

salary icon
salary iconโดยรวม 18,000+
number of positions icon
number of positions icon4
-ตรวจสอบอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำให้อยู่ในสภาพทำงานที่ปลอดภัยตลอดการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จ่ายเข้าBoiler ให้ได้ตามมาตรฐาน -ตรวจสอบการจัดเก็บเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และมีความปลอดภัย -เดินBoiler ตามขั้นตอนมาตรฐาน -ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ อย่างเคร่งครัด -จดบันทึกทำรายงานการควบคุมหม้อไอน้ำและการใช้เชื้อเพลิงตามเอกสารที่กำหนด -ตรวจนับเชื้อเพลิงประจำเดือน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
  2. วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ในการควบคุมหม้อไอน้ำ 2ปี ขึ้นไป
  4. มีใบอนุญาตควบคุมหม้อไอน้ำ
  5. มีประสบการณ์ควบคุมหม้อไอน้ำขนาด 20,25 ตัน พิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 399 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทรศัพท์ 065-938-8416 ฝ่ายบุคคล Email: dhe@prinxchengshan.com
เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 399 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3
Nong Suea Chang Nong Yai Chon Buri 20190
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
Nong Suea Chang Nong Yai Chon Buri