May 11, 2021

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและรับแจ้งอุบัติเหตุ / Call Center

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หน้าที่และความรับผิดชอบ ส่วนบริการลูกค้า 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และ Channel อื่นๆ โดยการทำ Renewal Policy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม % การ Renew ให้สูงขึ้น (Cross Sales & Up-sale) 2. เพิ่มความยั่งยืนของกรมธรรม์ ( Conservation call) เพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอและลดต้นทุนในการทำ New Acquisition โดยการ Save กรมธรรม์ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิก หรือ ติดตามทวงถามลูกค้าเพื่อชำระค่าเบี้ย 3. การทำ Welcome call เพิ่มโอกาสในการ Upselling / X-Selling 4. บริหารจัดการงานให้บริการ และ ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ รวมทั้ง Outsource เกี่ยวกับปริมาณสาย,สถานะการรับสาย (ประกันภัย,ประกันชีวิตและแคปปิตอล) และการพัฒนาคุณภาพการบริการ รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนช่องทาง Digital เช่น Facebook, Splus, LMS 5. ให้บริการ ข้อมูล ผ่านช่องทางศูนย์ดูแลลูกค้า โทร1726, email, facebook 6. ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการผ่าน Digital service เพื่อให้สอดคล้องกับ Visionของบริษัท ส่วนงานรับแจ้งอุบัติเหตุ 1. ให้บริการ รับแจ้งอุบัติเหตุ ผ่านช่องทางศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 1726 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 4. จ่ายงานไปยังพนักงานสำรวจภัย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 5. ประสานงานผ่านช่องทาง Line@ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า ได้แก่ Line @surveyor, Line Claim for customer
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อ
  3. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้า ให้ข้อมูลเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิต - ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  5. ชอบการเรียนรู้และริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office
  7. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะงานที่มีความกดดันได้
  8. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
  9. มีประสบการณ์ด้านรับแจ้งอุบัติเหตุ
How to apply
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
นายเอกชัย บุญจันทร์
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : 02-631-1311 ต่อ 5322
Email : segroup_225@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
อาคาร CM Tower ใกล้ BTS กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company