Nov 29, 2021

ผู้จัดการงานบริการบำรุงรักษา(สระบุรี)

pin location
pin location

Chaloem Phra Kiat, Saraburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
Job Descriptions
1. วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานซ่อมบำรุง หรืองานบำรุงรักษาเครื่องจักร และงานบริการลูกค้า 2. ออกแบบและเขียนแบบงานโครงการ เครื่องจักรรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการผลิต 3. รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านเครื่องจักร พลังงาน ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการแก้ไข ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เพื่อป้องกัน/ลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและส่วนงานอื่น ๆ 5. สอนและถ่ายทอดทักษะในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลและสนับสนุนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ 6. ประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ภายในทีมซ่อมบำรุง 7. วิเคราะห์งานเพื่อลดต้นทุน ในการทำงาน 8. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
  3. มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน
  4. สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
  5. ทำงานในสภาวะกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความเป็นผู้นำ
  6. สามารถขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
  7. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่งาน ขยัน หมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงาน
  8. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
  9. สามารถเริ่มงานได้ทันที และเป็นคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply now) 2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ 3. สมัครทาง E-mail
Contacts
ศรีสุดา / รัตนกาล ส่วนทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา
บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และบริษัทในเครือ
128/105-107 หมู่ 9
Huai Bong Chaloem Phra Kiat Saraburi 18000
Email : thaidrill_72@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 036-723-665
Location
Huai Bong Chaloem Phra Kiat Saraburi
Directions
สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท รถเจาะไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 **ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น.**
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.