รับสมัครด่วน
Feb 24, 2021

Export Sales

pin locationLocation
pin location

Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของบริษัท 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ 3. เก็บข้อมูล ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สู่ตลาด 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โปรโมชั่น ระเบียบและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทฯ ส่งออก เป็นต้น 6. จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้Computer และโปรแกรม Microsoft Officeได้
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
  27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
  Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
  Email : mechanika_91@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-618-2000
  Location
  Pom Prap Pom Prap Sattru Phai Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.