JobThai
Jun 24, 2022

เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร / สต็อกคลังหลัก / สต็อกห้องยา

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง เภสัชกร - จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ - ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Counseling)การผ่าตัด หรือทำหัตถการที่มีความเสี่ยง ทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจและใช้ยาได้ถูกต้อง ตามคำแนะนำและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา (ป้องกันและแก้ไข Drug Related Problems) - ควบคุมดูแลการคัดเลือกยา จัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริหาร Stock ยาและเวชภัณฑ์ ที่มีข้อบ่งใช้ ราคาและคุณภาพ ที่เหมาะสม สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่เสื่อมสภาพและไม่สูญหาย - จัดทำเอกสาร รายงาน นำเสนอนำส่งผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนด ________________________________ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สต็อกคลังหลัก - ตรวจรับสินค้า และตรวจเอกสารให้ถูกต้อง - นับสต๊อกสินค้า และจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - คัดแยกยา และเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ - ดูแลพื้นที่ที่จัดเก็บยา เวชภัณฑ์ - เบิก-จ่ายสินค้า - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ________________________________ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สต็อกห้องยา - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเบิก-คืน รายการผลิตภัณฑ์ในระบบบ - จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ตามการเบิกภายใต้การควบคุมของเภสัชกร - การเบิกยา และเวชภัณฑ์จากแผนกคลังหลัก - ดูแลเพื้นที่ที่จัดเก็บยา เวชภัณฑ์ - บริหารงาน Sterilization - บันทึกข้อมูลการมีอายุของสินค้าในคลัง - คัดแยกยา และเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน
Qualifications
  1. ตำแหน่ง เภสัชกร // วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า // มีประสบการณ์ เภสัชกรโรงพยาบาล 2 ปีขึ้นไป หรือ เภสัชกรร้านยา 2 ปี ขึ้นไป
  2. ______________________________________________________
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สต็อกคลังหลัก // วุฒิ อนุปริญญา หรือปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง // เคยมีประสบการณ์ทางด้านสต็อก อย่างน้อย 6เดือนถึง 1 ปี //
  4. ______________________________________________________
  5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สต็อกห้องยา // วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (การดูแลเด็กและและผู้สูงอายุ : NA) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง // 1.เคยมีประสบการณ์ทางด้านสต็อก อย่างน้อย 6เดือนถึง 1 ปี // 2. เคยฝึกงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 420 ชั่วโมง // 3. มีความรู้ด้านยา และเวชภัณฑ์เบื้องต้น
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail - สมัครเองที่โรงพยาบาล เวลา 09.00-17.00น.
Contacts
(ฝ่ายบุคคล)
โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
ที่อยู่ 1 ซ.รัตนาธิเบศร์ 30 ถนนรัตนาธิเบศร์
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-147-5466 หรือ 083-446-6170
Email : asiaclinic_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-969-9696
Location
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Directions
โรงพยาบาลอยู่ด้านหลังธนาคารกรุงเทพ ใกล้กับแกรนด์โฮมมาร์ท และเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ.รัตนาธิเบศร์ 30
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company