รับสมัครด่วน
Oct 22, 2021

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บรรเทาเหตุฉุกเฉิน)

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.สำรวจตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดประจำวัน 3.ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.รายงานความผิดปกติของสถานการณ์ หรืออุปกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่ทราบหรือพบเห็น 5.เฝ้าระวังมิให้เกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน และตรวจติดตามจุดเสี่ยงภัยจุดต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 7.สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อโรงงาน 9.เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืออุบัติเหตุภายในโรงงานทันทีอย่างไม่ชักช้า โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุ และผู้ช้วยเหลือเป็นที่ตั้ง 10.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภันในการทำงานตามที่หัวหน้าชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 3. ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิง หรือกู้ชีพ
 4. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 5. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 6. สามารถทำงานเข้ากะได้
How to apply
 • ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน LINE
  Contacts
  ฝ่ายสรรหา
  บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  Tel. : 0632963334
  Email : patumoil_76@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-581-6407
  LINE ID: 0632963334
  Location
  Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.