รับสมัครด่วน
Feb 23, 2021

CAD Operator (EE)

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- เขียนแบบ Preliminary Drawings และ Proposal Drawings เพื่อใช้ในการออกแบบและประมูลงานเบื้องต้น - เขียนแบบ Shop Drawings และถอดปริมาณวัสดุ(Material Take Off)เพื่อใช้ประกอบในการสั่งซื้อและสั่งให้โรงงานผลิต - จัดเตรียมเอกสารและควบคุมเอกสารเพื่ออนุมัติ (Approval) ในส่วนของแบบ (Drawings) และวัสดุ (Material) เพื่อใช้ประกอบในการเริ่มผลิตและเก็บเงินงวดตามนโนบายของบริษัท
Qualifications
  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,วัดคุม,อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานตัดตั้ง เขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
  4. มีความรู้เรื่องเครื่องกล เช่น ลิฟต์ เครน และระบบยกของ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  5. มีประการณ์ PLC,BAS,Access Control
  6. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ในการเขียนแบบ2D ได้เป็นอย่างดี กรณีที่สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D อื่นๆได้ เช่น BIM/Revit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน, รูปถ่ายปัจจุบัน, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ - สมัครงานด้วยตนเองทางบริษัทฯ หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 - 1.5 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี ) 8. Certificate ต่างๆ ( ถ้ามี ) 9. สลิปเงินเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 17 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10540
Tel. : 02-312-0045-69
Email : teohong_190@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-312-0198
Location
Bang Na Tai Bang Na Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.