JobThai
Jan 26, 2023

พนักงานขาย รถบรรทุกยูดี (จ.ระยอง)

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + รถบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบ: •วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนการเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ •ติดตามความคืบหน้าโครงการภาครัฐ นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับเอกชนที่ได้สัมปทานการประมูล •ติดตามลูกค้า ประสานงานกับไฟแนนซ์ และหน่วยงานอื่นๆเพื่อปิดการขาย •ทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้าแต่ละราย โอกาสในการขาย เพื่อให้สามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ •รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้า •ประเมินความเป็นไปได้ เข้าพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์ด้านการขายรถบรรทุก เครน หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีฐานลูกค้าหรือคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้และมีใบขับขี่
How to apply
- ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ - ส่งทาง E-mail ของบริษัท
Contacts
คุณพิทักษ์
UD Trucks Corporation (ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย)
Tel. : 080-287-0571
Email : volvo1_89@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Thap Ma Mueang Rayong Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company