รับสมัครด่วน
Jul 22, 2021

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. ออกตรวจสอบสาขาต่างจังหวัด 2. สอบทานเอกสารและกระบวนการทำงานภายในสำนักงานให้เป็นตามคู่มือการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word , Excel , Power Point) ได้และหากมีความรู้การใช้โปรแกรมอื่นที่จะนำมาใช้ในงานตรวจสอบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ระดับดี
  5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (รับนักศึกษาจบใหม่)
  6. สามารถเดินทงไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างแรมได้
  7. มีความสามารถในการประสานงานและมีการสื่อสารที่ดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง e-mail: hrd@philliplife.com
Contacts
คุณพรทิพา ถาวร / คุณชลธิชา สุเทพากุล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 5 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-022-5000
Email : philiplife.hr_41@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-022-5500
Location
Si Lom Bang Rak Bangkok
Directions
รถโดยสารสาย 15 , 77 รถไฟฟ้า Bts - ลงสถานีสุรศักดิ์ เข้าซอยประมวลโรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียน ประมาณ 600 เมตร - ลงสถานีศาลาแดง ต่อรถโดยสาร 5 ป้ายรถเมล์
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.