JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 8, 2023

Android Developer (Kotlin) (ประจำออฟฟิศ GMM)

pin location
pin location

Sathon, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
วางแผน และดำเนินการพัฒนา Android แอพลิเคชั่น พัฒนาและแก้ไข UI/UX ใส่ features ต่างๆ เพื่อให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ วิเคราะห์ผลลัพธ์หลังจากที่เปิดให้บริการและแก้ไขปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆที่เจอในระหว่างการพัฒนา ประสานงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม
 1. เพศชาย / หญิง
 2. ประสบการณ์ในการทำงาน ด้าน Android Developer ด้วย Kotlin อย่างน้อย 1-2 ปี
 3. จบการศึกษาปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความเข้าใจในหลักการของ Api และสามารถนำข้อมูลจาก Api มาใช้งานได้
 5. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. สามารถใช้งาน Git และ MySQL
 7. สามารถใช้งานหรือพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Magento (e-Commerce Platforms) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมที่ดี คนอื่นสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
 9. มีความอดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยในตนเอง
 10. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ
 11. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ถนัดการทำงานเป็นทีม
- สมัครด้วยตนเอง ผ่าน Email : hr@topvalue.com - สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
30/119 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
: 034-452-290 ต่อ 115, 095-551-2232
ตึก AIA Sathon Tower
Yan Nawa Sathon Bangkok