Apr 20, 2021

IT&Network Officer

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
-วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ ERP ระบบ warehouse และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา -ดำเนินการป้องกันปัญหา -ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดซ้ำ, ทดสอบ Solution และแจ้งให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นทราบ -หากเกิดปัญหาจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้งาน สามารถจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานท่านอื่นทราบ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนที่มีความซับซ้อน -กระตุ้นให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบที่ตนเองรับผิดชอบ และ/หรือ ระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบ -ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา หรือความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากระบบงาน หรือขั้นตอนการทำงาน -นำเสนอข้อมูลและประเมินทางเลือก แนวทางการตัดสินใจและแนวทางดำเนินงานพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ -ดำเนินการ และประสานงานในการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ เช่น การยืนยันความถูกต้องในการนำเสนอ Prototype, การกำกับดูแลให้ผู้ใช้ทดสอบ/ยืนยันความถูกต้อง, การฝึกอบรมผู้ใช้งาน, การสนับสนุนระบบเมื่อมีการติดตั้งจริง และการติดตามผลภายหลังจากที่นำระบบมาใช้งานจริง
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Finance, Marketing, CRM, ERP, Billing, Insurance, Accounting และ Data Warehouse เป็นต้น
  3. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ระดับพื้นฐาน
  4. หากมีประสบการณ์ในด้านการดูแล ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  6. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
  7. มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
How to apply
- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 090-0090816 หรือ ID LINE: recruit.globalfood
Contacts
ภรณ์ทิพย์
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
Tel. : 090-0090816
Email : globalfoodproduct_79@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
Directions
*** รถไฟใต้ดินลงสถานีศูนย์สิริกิตต์ จากนั้นเดินมาขึ้นรถเมล์ สาย 205 หน้าตลาดคลองเตย จะมาถึงป้ายหน้าซอยพระราม 3 ซ.50 *** รถไฟฟ้าลงสถานีช่องนนทรีย์ เดินต่อมายังทางเชื่อมแล้วขึ้นบีอาที มาลงสถานี้วัดด่าน ( สถานีวัดด่านจะเลยจากบริษัท ต้องนั้งรถย้อนกลับมาประมาณ 5 ป้าย ) จากน้นนั่งรถสาย 89 หรือ 205 มาลงป้ายคอนโดศุภาลัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริษัท ข้อแนะนำ ถ้ามารถไฟฟ้าลงช่องนนทรีย์แล้วนั้งรถแท็กซี่จะสะดวกที่สุด
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.