Sep 16, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำที่โรงงานตราฉัตร อยุธยา)

pin location
pin location

Tha Ruea, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบ รายงานและติดตามผลการตรวจ ปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • จัดทำแผนงาน, โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • ประสานงาน, รายงานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดเก็บ รวบรวม รายงานและไต่สวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน ทุกกรณี • ประสานงาน , ควบคุมบุคคลภายนอก , ผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ • ประเมิน , ค้นหา วิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน และเสนอมาตรการ หรือ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง • ประสานงาน , เสนอแนะ หรือร่วมพิจารณาในการจัดซื้อ , ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการหรือ นายจ้าง • แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน • แนะนำ จัดทำหลักสูตร จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ลูกจ้าง, บุคคลภายนอก, ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ • เป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และติดตามการประชุมประจำเดือน • จัดทำสื่อด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานทุกระดับ • จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( แสง , เสียง , ความร้อน , ฝุ่น , สารเคมี ) รวมทั้งประเมินผลเพื่อเสนอแนะหรือกำหนดมาตรการป้องกันปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหาร • ติดตาม ทบทวนกฎหมาย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย • เสนอแนะ กำหนด จัดทำมาตรฐาน , กฎระเบียบ , คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 0-2 ปี
 3. สามารถทำมาตรฐาน กฏระเบียบคู่มือ หรหือวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานได้
 4. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานและเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงได้
 5. สามารถเป็นวิทยากรอบรบด้านความปลอดภัยได้
 6. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติย่อโดยตรงตาม อีเมลด้านล่าง
 • ติดต่อ
  หน่วยงาน Talent Acquisition and Corporate Branding
  CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
  AIA CAPITAL CENTER ชั้น 29 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
  Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
  โทรศัพท์ : 02-764-7000 ต่อ 208 , 285
  อีเมล : cpthairice_324@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  Wang Daeng Tha Ruea Phra Nakhon Si Ayutthaya
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form