Sep 23, 2021

เจ้าหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร

pin location
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร บริหารจัดการงานเอกสาร กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือข้อมูลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 2.นัดหมายการประชุมและประสานงานติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ดูแลและบริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้บริหาร 4.จัดทำเอกสารรายงาน สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงจัดทำPresentation ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้ Microsoft Office เช่น Excel ,Word,Power Point ได้ในระดับดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และมีความสนใจงานด้านเลขานุการ
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
คุณจีรศักดิ์ (นุ่ย)
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
299 ม.7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
: 02-756-9144-52 ต่อ 103,104
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan