JobThai
Jun 19, 2024

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด เบียร์ (จ.เพชรบูรณ์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phetchabun

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
•ควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย/ส่งสินค้าและสื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งรับผิดชอบในการสรุปรายงานยอดขายและยอดเงินสดจากการขายของทีมในแต่ละวัน •จัดทำรายงานยอดขาย •ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขายให้ตรงตามเป้าหมายทั้งร้านค้า และชนิดสินค้าแต่ละชนิดตามนโยบายทางการตลาดของบริษัท •วิเคราะห์ และประเมินผลตอบรับของร้านค้า และผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท •วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด •กำกับดูแลให้มีการจัดทำข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card) ตามนโยบายบริษัท •สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริม •กำหนดแผนควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
Qualifications
 1. การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ : ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 4. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 5. มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 6. มีทักษะการขาย
 7. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 8. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและองค์กร
 9. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 10. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 12. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
 13. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณเปี๊ยก กรรณิการ์ เลี้ยงสุทธิกุล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
Tel. : 092-299-1493
Email : thaibev_994@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phetchabun
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer