JobThai
Jun 12, 2024

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์-ธุรกิจสุรา (อยุธยา)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์และร้านปลีก - แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน - วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย - ผลักดันสินค้าและกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านซับเอเย่นต์ - จัดทำข้อมูลเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ ให้เป็นระบบและสมบูรณ์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 4. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 5. มีทักษะการขาย มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 6. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
 7. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 8. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและองค์กร
 9. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 10. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 12. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
 13. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณธนาคาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
Email : thaibev_996@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phra Nakhon Si Ayutthaya
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer