Nov 27, 2021

หัวหน้าทีมส่งเสริมการขายร้านค้าปลีก (มหาสารคาม ระยอง)

pin locationLocation
pin location

Maha Sarakham

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
· จัดทำแผนเยี่ยม และการทำกิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ · เข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมายตามแผนการเยี่ยม เพื่อสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการขาย ดูแลการตั้งโชว์ และสต๊อกสินค้า การติดสื่อต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องตา ต้องใจ แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า · ดูแล และควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัทฯ · ผลักดันสินค้า และกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านปลีกที่ดูแล · กำหนดแผนเยี่ยมร้านค้าปลีกเป้าหมาย · แจ้งกิจกรรมรายเดือนให้กับร้านปลีกรับทราบทุกเดือน · ประสานงาน ระหว่าง บริษัทฯ กับ ร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุผลสำเร็จ · สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านปลีก เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย · การส่งบิลขาย ถูกต้องตรงกับสต็อก · ทำรายงานสรุปการขายตามที่บริษัทกำหนด
Qualifications
 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ การประสานงาน และ การเจรจาต่อรอง
 5. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 6. มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 7. มีทักษะการขาย
 8. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 9. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
 10. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และองค์กร
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 12. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 13. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
 14. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
Wararat, Jidapa, Sasithorn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Email : thaibev_997@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
2 อัตรา - (มหาสารคาม ระยอง)
Maha Sarakham
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company