Aug 1, 2021

พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร )

pin location
pin location

Wanon Niwat, Sakon Nakhon

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย - ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปริญญาตรีทุกสาขา
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคมาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีใจรักงานบริการและงานขาย
  5. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
พนิดา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
534 หมู่ที่ 4 ถนนโพธิ์ศรี ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวส จ.สกลนคร
Wanon Niwat Wanon Niwat Sakon Nakhon