JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 22, 2022

Contact Centers

pin location
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon2
- ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า หาวิธีการแก้ไขและชี้แจงเบื้องต้นให้ลูกค้าได้รับความกระจ่างและพอใจในเรื่องร้องเรียน และเก็บข้อร้องเรียน ลูกค้า กรณีเป็นเรื่องที่ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบ -ให้คำแนะนำรับเรื่องให้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
  1. ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
  2. จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า และมีทักษะทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เวอร์เทค แพลเนต จำกัด
128/365 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น33 ถนนพญาไท
Thung Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400
: 02-109-9909 ต่อ 039
Thung Phaya Thai Ratchathewi Bangkok
ติดกับ BTS พญาไท และ Airport Link พญาไท