Oct 16, 2021

Sales Supervisor

pin location
pin location
brt iconRama IX Bridge
salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย วางแผนกลยุทธ์ ผลักดัน และกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 3. วางแผนการขายเชิงบุคคล วิเคราะห์ลูกค้าและกลยุทธ์การขาย 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การขายประสบผลสำเร็จ 5. จัดหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย 6. ร่วมจัดทำแผนการขายและการตลาดเชิงกลยุทธ์และกำหนดส่วนงานที่ บริษัท จะเจาะเข้าไปและจัดการทีมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯนั้น 7. จัดการทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพการเรียนรู้และความพึงพอใจของลูกค้าในระดับที่เหมาะสม
  1. ชาย / หญิง 30ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสนใจหรือมีความสามารถด้านการขายและการบริการ
  4. มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ อดทน การวิเคราะห์และการสื่อสารที่ดี
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีทักษะการใช้งาน MS. Office และโปรแกรมสำเร็จรูป
  8. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
-สมัครผ่านเว็บ Jobthai.com -สมัครทาง E-Mail : hrd@praguynakorn.com -สมัครทาง Line ID HR :hrpraguy -Face book @hrpraguynakorn -สมัครด้วยตนเอง (โปรดติดต่อนัดหมายก่อน มาสัมภาษณ์) -สอบถามได้โดยตรงที่ 081-901-8267
แผนกบุคคล
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
476-492 ถนนพระราม3
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
LINE ID: hrpraguy
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok
  • รถโดยสารประจำทาง ปอ.205,35
  • รถ BRT สถานีสะพานพระราม 9