JobThai
Jul 1, 2022

เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ(ยางพารา)ประจำอุดรธานี

pin location
pin location

Mueang Udon Thani, Udon Thani

salary icon
salary icon16,000-18,000
number of positions icon
number of positions icon5 อัตรา
-ปฎิบัติการตรวจรับวัตถุดิบ -ตรวจเช็ตประเภทของวัตถุดิบ -ปฎิบัติการตี % วัตถุดิบ -รวบรวมสรุปการรับประจำวัน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  1. เฉพาะเพศหญิง เท่านั้น
  2. วุฒิปริญญาตรี วิทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความเป็นผู้นำ และละเอียดรอบคอบ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความคิดเชิงวิเคราะห์ , และปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  5. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
  6. สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ชุมพร และอุดรธานี ได้
  7. มีความอดทน ทำงานกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
  8. มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงานเป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai (Apply Now) - ส่ง RESUME / CV ทาง email
ฝ่ายบุคคล-อุมาพร
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Nong Na Kham Mueang Udon Thani Udon Thani